วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายชัยทัต สมิตินนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมพิธีรับโล่รางวัลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดนครราชสีมา ระดับ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในงานแถลงผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบโล่รางวัล ซึ่งมีจังหวัดที่เข้าร่วมรับรางวัลรวมทั้งสิ้น ๑๕ จังหวัด ๑๘ พื้นที่