ตัวอย่างรหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วแยกตามลำดับประเภทกิจการโรงงาน

https://shorturl.asia/7PIbi